Ban lãnh đạo
 • Bùi Thị Việt
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên Toán
  • Học hàm, học vị:
   Cử nhân
 • Nguyễn Lê Hòa
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên Toán
  • Học hàm, học vị:
   Cử nhân
 • Phạm Thị Hằng
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên Tin học
  • Học hàm, học vị:
   Kỹ sư
 • Nhữ Huy Hoàng
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên Tin học
  • Học hàm, học vị:
   Cử nhân
  • Điện thoại:
   0973047041
  • Email:
   nhuhoangbk2184@gmail.com
 • Lê Thị Hồng
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Tổ trưởng
  • Học hàm, học vị:
   Thạc sĩ
Tin tức
Tin đọc nhiều