Tổ Sinh - Thể

Tổ chuyên môn Sinh -Thể dục

Tổ chuyên môn Sinh -Thể dục năm học 2010 - 2011 bao gồm 13 giáo viên, chuyên trách môn Sinh học và môn Thể dục, Tổ trường là cô Hoàng Thị Lành (Ngoài cùng bên phải)
Bài tin liên quan
Tin tức
Tin tức
Tin đọc nhiều