Phòng truyền thống

Phòng truyền thống là nơi lưu trữ những tư liệu lịch sử, hình ảnh, những thành tích của nhà trường từ khi thành lập cho đến nay.

Phòng truyền thống là nơi lưu trữ những tư liệu lịch sử, hình ảnh, những thành tích của nhà trường từ khi thành lập cho đến nay.
Bài tin liên quan
Tin tức
Tin tức
Tin đọc nhiều