Thứ bảy, 28/11/2020 - 15:46|
CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ NGÀNH GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BẮC KẠN
Ngày ban hành:
01/01/2020
Ngày hiệu lực:
01/01/2020
Trạng thái:
Đã có hiệu lực