Thông tin chi tiết:
Bế Thị Ngọc Viết
Tổ phó Bế Thị Ngọc Viết
Ngày tháng năm sinh
Giới tính
Học hàm, học vị
Trình độ
Thuộc về bộ phận
Địa chỉ
Điện thoại
Email
Mạng xã hội
Giới thiệu
Tin tức
Tin đọc nhiều