Ban lãnh đạo
 • Lộc Hoàng Quyết
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Nhân viên bảo vệ
  • Điện thoại:
  • Email:
  • Giới thiệu sơ bộ:
 • Hà Thị Oanh
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Thủ quỹ - văn thư
  • Điện thoại:
  • Email:
  • Giới thiệu sơ bộ:
 • Lê Quang Thành
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Nhân viên bảo vệ
  • Điện thoại:
  • Email:
  • Giới thiệu sơ bộ:
 • Nông Thị Nga
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Nhân viên y tế
  • Điện thoại:
  • Email:
  • Giới thiệu sơ bộ:
 • Nguyễn Thị Tơ
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Nhân viên thư viện
  • Điện thoại:
  • Email:
  • Giới thiệu sơ bộ:
 • Nguyễn Thị Xuân
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Tổ trưởng
  • Điện thoại:
  • Email:
  • Giới thiệu sơ bộ:
 • Nông Thị Biền
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
  • Điện thoại:
  • Email:
  • Giới thiệu sơ bộ:
 • La Thị Ngọc
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
  • Điện thoại:
  • Email:
  • Giới thiệu sơ bộ:
 • Trần Thúy Bình
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
  • Điện thoại:
  • Email:
  • Giới thiệu sơ bộ:
 • Lý Thị Huệ
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
  • Điện thoại:
  • Email:
  • Giới thiệu sơ bộ:
Tin tức
Tin đọc nhiều