Sunday, 15/09/2019 - 23:27|
CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ NGÀNH GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BẮC KẠN
Thông tin chi tiết:
Hoàng Huy Thịnh
Phó bí thư chi bộ Hoàng Huy Thịnh
Giới tính Nữ
Học hàm, học vị Cử nhân
Thuộc về bộ phận Tổ Ngoại ngữ
Mạng xã hội