Sunday, 29/11/2020 - 00:26|
CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ NGÀNH GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BẮC KẠN
 • Hoàng Huy Thịnh
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Phó bí thư chi bộ
  • Học hàm, học vị:
   Cử nhân
 • Vi Thị Thu Trang
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Bí thư chi bộ
  • Học hàm, học vị:
   Thạc sĩ