Ban lãnh đạo
 • Nguyễn Thị Thanh Hà
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Chủ tịch công đoàn
  • Điện thoại:
  • Email:
  • Giới thiệu sơ bộ:
 • Hà Thị Thanh Huyền
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Phó chủ tịch công đoàn
  • Điện thoại:
  • Email:
  • Giới thiệu sơ bộ:
Tin tức
Tin đọc nhiều