Saturday, 28/11/2020 - 23:06|
CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ NGÀNH GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BẮC KẠN
 • Phan Thị Huyên
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Hiệu phó
  • Học hàm, học vị:
   Cử nhân
  • Điện thoại:
   0984702368
  • Email:
   phanhuyen20280@gmail.com
 • Vy Thị Thu Trang
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Hiệu trưởng
  • Học hàm, học vị:
   Thạc sĩ
  • Điện thoại:
   0915198118
  • Email:
   trangthptbk@gmail.com
 • Hoàng Huy Thịnh
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Hiệu phó
  • Học hàm, học vị:
   Cử nhân
  • Điện thoại:
   0974160396
  • Email:
   huythinhthptbk@gmail.com