Saturday, 23/03/2019 - 13:12|
CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ NGÀNH GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BẮC KẠN
Thông tin chi tiết:
Hoàng Huy Thịnh
Hiệu phó Hoàng Huy Thịnh
Ngày tháng năm sinh 23/11/2017
Giới tính Nữ
Học hàm, học vị Cử nhân
Trình độ Cử nhân
Thuộc về bộ phận
Địa chỉ
Điện thoại 0974160396
Email huythinhthptbk@gmail.com
Mạng xã hội