Saturday, 23/03/2019 - 13:19|
CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ NGÀNH GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BẮC KẠN
Thông tin chi tiết:
Vy Thị Thu Trang
Hiệu trưởng Vy Thị Thu Trang
Ngày tháng năm sinh 05/09/1977
Giới tính Nữ
Học hàm, học vị Thạc sĩ
Trình độ Thạc sĩ
Thuộc về bộ phận Tổ Toán - Tin
Địa chỉ
Điện thoại 0915198118
Email trangthptbk@gmail.com
Mạng xã hội